Tel: 022 - 67 51 444
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Marketing Concept gericht op product marktcombinaties

Market Mind beschikt over verschillende modellen om de markt te segmenteren en te matchen met uw product portfolio. Wij besteden veel aandacht aan marktsegmentatie. Deze is mede een belangrijk onderdeel bij onze multiniche strategie. Voorbeelden van marktsegmentatie:
  • » verkooprayons
  • » sectoren
  • » omzetpotentieel (large accounts, major accounts, mkb)
  • » segmentatie o.b.v. producttoepassingen
  • » product marktcombinatie

Er is sprake van een grote diversiteit binnen de doelgroep. Uw product scoort vaak beter op het ene marktsegment en minder op het andere. Ieder marktsegment heeft ook zo zijn eigen eigenschappen, omgevingsfactoren en kritieke succesfactoren. Dit vraagt om een intelligente marketinganalyse op basis waarvan u uw marketingconcept loslaat.